Znajdź studia dla siebie dzięki naszemu rankingowi uczelni wyszych 2006 - 2013!


Kierunek: Neurokognitywistyka (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej)


Ocena: 10/10


Typ studiw Tryb Cena Czas trwania
magister Dzienne 7700 5


Opis:

NeurokognitywisProponujemy Pastwu nowatorsk, interdyscyplinarn specjalno, czc psychologi z fizjologi mzgu, informatyk i dziaaniem sieci neuronalnych. Studenci poznawa bd psychologi nie tylko jako klasyczn nauk o osobowoci i zachowaniach spoecznych czowieka, lecz jako nauk przyrodnicz, zakadajc, e zachowania jednostki mona obiektywnie mierzy i opisywa poprzez analiz aktywnoci mzgu i jego matematycznych modeli. Na dodatkowym fakultecie bdziecie Pastwo mieli moliwo oglnego, filozoficznego spojrzenia na problem natury umysu. W Polsce nie ma obecnie na poziomie studiw wyszych programu szkolenia z tak szeroko zdefiniowanej neuropsychologii (jako jednej z gazi neuronauki - neuroscience). Tymczasem dyscyplina ta jest najbardziej dynamicznie rozwijajc si gazi psychologii na wiecie, a zapotrzebowanie na specjalistw w tej dziedzinie gwatownie ronie. Dlatego proponujemy Pastwu kompletn specjalno w zakresie neurokognitywistyki, stworzon wsplnie przez wybitnych psychologw Szkoy Wyszej Psychologii Spoecznej oraz neurofizjologw z Instytutu Biologii Dowiadczalnej im. M. Nenckiego - wiodcej w Polsce placwki bada funkcjonalnych centralnego ukadu nerwowego i specjalistw z innych polskich orodkw akademickich.tyka

Zgoś bd ! - jeeli ktre z podanych danych nie zgadzaj si ze stanem faktycznym, prosimy o zgaszanie tego tutaj.

Komentarze: (1)


Komentarz

Pseudonim

Co kogo interesuje. Dla mnie bomba.
ola


Copyright © 2006-2013 by topstudia.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.

katalog szkół wyższych, szkoły wyższe, ranking szkół wyższych, uczelnie wyższe, gdzie na studia, jakie studia , studia, wyższa, wyższe, politechnika, uniwerstytet, akademia, rankingi, student, oceń szkołę, szkoła, szkoły, szkołę, jaka szkoła, kierunek, kierunki, jaki kierunek, co po szkole, gdzie na studia, najlepszy kierunek, czesne, magister, licencjat, inżynier, ile za studia, cena studiów, porównanie szkół, porównanie uczelini, porównanie kierunków
Drims | Telewizja cyfrowa i satelitarna | Najlepsze kilkusekundówki w Sieci - SnapLoops.com!